Utenos pašto kodas


2010-07-01 LIKVIDUOJAMOS UTENOS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS INFORMACIJA. Informuojame, kad įgyvendinus Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir ji keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymą Nr. XI-318 nuo 2010 m. liepos 1 dienos apskrities viršininko pareigybė ir apskrities viršininko administracija yra panaikinta. Panaikinus apskrities viršininko pareigybę ir apskrities viršininko administraciją, dalis jos vykdomų funkcijų deleguotos ministerijoms, dalis savivaldybėms. Plačiau... 2010-06-29 Įgyvendintas Utenos apskrities 18 piliakalnių teritorijų specialiųjų planų rengimo projektas. Įgyvendintas projekto ,,Utenos apskrities 18 piliakalnių teritorijų specialiųjų planų rengimas“, projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-91-003 tikslas – parengti 18 piliakalnių: Svirnų (Žiogų), Liūdiškių, Palatavio, Suokiškio, Dukštelių (senojo Dukšto), Mažulonių, Liesėtų, Kertuojos, Maišiakulės, Kulionių, Lygamiškio, Daugailių, Pakalnių, Gutaučių, Zabičiūnų, Pakalniškių, Velikuškių-1, Velikuškių-2 konservacinės paskirties žemės sklypų specialieji planai. Vadovaujantis parengtais planais bus tvarkomos piliakalnių teritorijos ir daromos investicijos. Plačiau... 2010-06-21 Įgyvendintas Utenos apskrities piliakalnių sutvarkymo ir pritaikymo turizmo reikmėms projektas. Pašto kodai Utenos apskrities viršininko administracija (UAVA) pasinaudojusi Europos Sąjungos paramos galimybėmis, baigia projekto „Utenos apskrities piliakalnių sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmėms“ Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-91-002, finansuojamo pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R ,,Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose” įgyvendinimą. Plačiau... 2010-06-09 Molėtų rajono žemėtvarkos skyrius informuoja. Utenos apskrities viršininko 2010-06-04 įsakymu Nr. 16-438 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Girsteitiškių kadastro vietovėje” patvirtinta Balninkų seniūnijos, Girsteitiškių kadastro vietovės projektui rengti parinkta teritorija – 589,98 ha, kurioje nuo 2010 m. birželio 29 d. bus pradėti vykdyti projektavimo darbai. Asmenys, pageidaujantys Girsteitiškių kadastro vietovėje gauti žemę, mišką, vandens telkinius nuosavybėn neatlygintinai, kompensuojant, neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise gali iki 2010 m. birželio 18 d. pateikti išvadas dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo nuosavybėn neatlygintinai ir prašymus Molėtų rajono žemėtvarkos skyriuje (adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, 120 kab.). Plačiau... 2010-06-02 Įgyvendintas ,,Utenos regiono strateginio plėtros plano 2009-2016 m. parengimas“ projektas, projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-91-005. 2010 m. birželio 1 d. Utenos regiono plėtros taryboje patvirtintas Utenos regiono plėtros 2009-2016 m. planas (toliau– Planas). Planas buvo rengiamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalį, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,, Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4,2-VRM-02-R ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai. Plačiau... Pašto kodai 2010-05-31 Molėtų rajono žemėtvarkos skyrius informuoja. Utenos apskrities viršininko 2010-05-31 įsakymu Nr. 16-422 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Molėtų rajono Joniškio seniūnijos Žaugėdų kadastro vietovėje” patvirtinta Joniškio seniūnijos, Žaugėdų kadastro vietovės projektui rengti parinkta teritorija – 447 ha, kurioje nuo 2010 m. birželio 29 d. bus pradėti vykdyti projektavimo darbai. Asmenys, pageidaujantys Žaugėdų kadastro vietovėje gauti žemę, mišką, vandens telkinius nuosavybėn neatlygintinai, kompensuojant, neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise gali iki 2010 m. birželio 14 d. pateikti išvadas dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo nuosavybėn neatlygintinai ir prašymus Molėtų rajono žemėtvarkos skyriuje (adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, 120 kab.). Projektą rengia UAB ,,Arlitanus“ projekto autorė Svetlana Vasiljeva, adresas: A.Juozapavičiaus g. 28 g. 6 Vilniaus miestas, tel. 8-52728223. Plačiau... 2010-05-26 Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius informuoja. Utenos apskrities viršininkas 2010-05-25 įsakymu Nr. 16-413 patvirtinto Antazavės seniūnijos Šniukštų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti parinktos teritorijos ribas pagal pridedamą planą bei plotą – 791,31 ha, kuriame VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Panevėžio filialo projekto autorius Gintautas Buterlevičius (adresas: Avilių k., Imbrado sen., Zarasų r. telefonas 8 610 49876) vykdys žemės reformos žemėtvarkos projektavimo darbus; nustatytos laisvos valstybinės žemės (LŽF) 791,31ha plotą pagal žiniaraštį; valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės, miško ir vandens telkinių planą ir jame naujai pažymėtų plotų sąrašą – iš viso 62,60 ha; žemės reformos žemėtvarkos projekto darbų pradžią – 2010 m. birželio 18d.; pretendentų, pageidaujančių Šniukštų kadastro vietovėje susigrąžinti, gauti žemę nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti, neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise, prašymų padavimo terminą – 2010 m. birželio 10 d.; žemės reformos žemėtvarkos projekto darbų pabaigą – 2010 m. spalio 30 d. Plačiau... 2010-05-26 Įgyvendinamas Utenos apskrities piliakalnių sutvarkymo ir pritaikymo turizmo reikmėms projektas.

Valiutu skaiciuokle

Valiutu skaiciuokle pravatu kai norite vieną valiutą konvertuoti į kitą, galitia pasinaudit šiuo įrankiu: valiutu skaiciuokle Sports Betting Script

Utenos apskrities viršininko administracija (UAVA) pasinaudodama Europos Sąjungos paramos galimybėmis, įgyvendina projektą „Utenos apskrities piliakalnių sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmėms“ Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-91-002, finansuojamą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R ,,Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose”. Plačiau... 2010-05-18 Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „WIN – moterų inovaciniai tinklai“ partnerių susitikimas Utenoje. Gegužės 11-12 d. Utenoje lankėsi gausi delegacija iš įvairių užsienio šalių. 20 suaugusiųjų švietimo institucijų, nevyriausybinių, valstybinių organizacijų iš Latvijos, Lenkijos, Ispanijos, Italijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės atstovų dalyvavo Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „WIN – moterų inovaciniai tinklai“ susitikime, kurį organizavo Utenos apskrities viršininko administracija. Plačiau... Pašto kodai 2010-05-12 Anykščių rajono žemėtvarkos skyrius informuoja. Utenos apskrities viršininko 2010-05-10 įsakymu Nr. 16-375 ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Staškūniškio kadastro vietovėje Kurklių seniūnijoje Anykščių rajone“ patvirtintas Staškūniškio kadastro vietovės 934,30 ha plotas, kuriame nuo 2010 m. liepos 12 d. bus pradėti vykdyti projektavimo darbai. Plačiau... 2010-05-07 Roko muzikos festivalis EuroPrimus. 2010m. gegužės 8 d. Visagine pirmą kartą organizuojamas Tarptautinis akustinės autorinės roko muzikos festivalis EuroPrimus, skirtas Europos dienai ir 2010-iems - Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metams paminėti. Plačiau... 2010-04-30 Tarptautinis seminaras Latgaloje. Balandžio 27–28 d. Latgaloje viešėjo Utenos apskrities delegacija, sudaryta iš projekto ,, Bendra vandens turizmo paslaugų pasiūla Latgalos regione ir Utenos apskrityje“ (toliau Projektas) darbo grupės, Utenos apskrities, Anykščių ir Utenos savivaldybės administracijų ir Utenos turizmo informacinių centrų specialistų. Plačiau... 2010-04-29 XII tarptautinis plaukimo sprinto festivalis „ANYKŠČIAI-2010“. Tarptautinis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai – 2010” rengiamas dvyliktus metus iš eilės. Dalyvauti renginyje pakviesti per 500 plaukikų iš Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. Laukiama visų pajėgiausiųjų Lietuvos plaukikų, stiprių kaimyninių šalių sportininkų. Sportininkai bus apgyvendinti Anykščių miesto viešbučiuose „Puntukas“ ir „Keturi kalnai“ ir „Anšilas“, technologijos mokyklos ir J.Biliūno gimnazijos bendrabučiuose, rajone esančiose kaimo turizmo sodybose. Plačiau... Pašto kodai 2010-04-22 Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius informuoja. Utenos apskrities viršininkas 2010-04-20 įsakymu Nr. 16-320 patvirtinto Imbrado seniūnijos Avilių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti parinktos teritorijos ribas pagal pridedamą planą bei plotą – 814,30 ha, kuriame VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Panevėžio filialo projekto autorius Gintautas Buterlevičius (adresas: Avilių k., Imbrado sen., Zarasų r. telefonas 8 610 49876) vykdys žemės reformos žemėtvarkos projektavimo darbus: nustatytos laisvos valstybinės žemės (LŽF) 814,30 ha plotą pagal žiniaraštį; valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės, miško ir vandens telkinių planą ir jame naujai pažymėtų plotų sąrašą – iš viso 51,64 ha; žemės reformos žemėtvarkos projekto darbų pradžią – 2010 m. gegužės 24 d.; pretendentų, pageidaujančių Avilių kadastro vietovėje susigrąžinti, gauti žemę nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti, neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise, prašymų padavimo terminą – 2010 m. gegužės 7 d.; žemės reformos žemėtvarkos projekto darbų pabaigą – 2010 m. spalio 1 d. Plačiau...